Disclaimer

Algemene Leveringsvoorwaarden:

Op alle door Jacques Kruidenboter BV afgesloten leveringscontracten van grondstoffen en verpakkingsmateriaal zijn de MPC-condities gedeponeerd op 15-11-2017 onder nummer 5312017 ter griffie van de Rechtbank te Den Haag van toepassing, tenzij anders afgesproken.

Link: https://www.gemzu.nl/paginas/openbaar/mpc-condities/about-the-mpc-conditions

Interesse in onze smaakmakers?